Przejdź do treści
  • bip

Przebudowa drogi gminnej Krzynowłoga Mała – Marianowo od km 0+000 do km 0+999

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marianowo od km 0+000 – km 0+999”

• Dofinansowanie – 124 720,00 zł
• Całkowita wartość inwestycji – 178 171,65 zł

Gmina Krzynowłoga Mała otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dla zadania pn: „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marianowo od km 0+000 do km 0+999”. Środki wydane na przebudowę drogi wyniosły 178 171,65. zł, 124 720,00 zł. pozyskano z Funduszu Dróg Samorządowych , a 53 451,65 zł zapłacono z budżetu gminy. Zakres prac obejmował ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowożwirowych – warstwa ścieralna asfaltowa o grubości 5 cm po zagęszczeniu. Dla ruchu pieszych wykonane zostały również pobocza obustronne. Długość wyremontowanego odcinka wyniosła 999 metrów.
Przebudowa drogi zapewniła polepszenie stanu technicznego, co przekłada się bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi.