Przejdź do treści
  • bip

Szkoła Podstawowa w Krzynowłodze Małej

Szkoła Podstawowa w Krzynowłodze Małej, złożona z następujących typów szkół:

Punkt Przedszkolny – uczęszcza do niego ok. 50 dzieci z Krzynowłogi Małej oraz miejscowości leżących w pobliżu. Punkt przedszkolny jest czynny
w godzinach od 7.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku.
Szkoła Podstawowa – największa szkoła podstawowa w gminie, w której uczy się ponad 300 uczniów.

Szkoła Podstawowa posiada kompleks budynków wraz z pełnowymiarową salą gimnastyczną, która posiada pełne wyposażenie od przebieralni, natryskowni przez siłownię po magazyn sprzętu sportowego i niezbędną ilość sanitariatów, w tym dla osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenia gospodarcze.


adres: ul. Szkolna 4, 06 - 316 Krzynowłoga Mała, tel. 29-751-26-07 lub 29-751-27-22

e-mail: krzynowlogamala@gmail.com

Dyrektor - Pani Małgorzata Budna

Wicedyrektor – Pan Włodzimierz Rudziński

Kierownik sali gimnastycznej – Pan Włodzimierz Kiliś