Przejdź do treści
  • bip

Gminna Biblioteka Publiczna w Krzynowłodze Małej

adres:

06-316 Krzynowłoga Mała
ul. Kościelna 7

tel: 29 752 33 61
e-mail: ewa.biblioteka@gmail.com

Gminna Biblioteka Publiczna jest czynna:

poniedziałek, środa, piątek: 7.30 - 15.30

wtorek, czwartek: 7.30 - 16.30

biblioteka (1)

Gminna Biblioteka Publiczna powstała w 1948 roku. Pierwszą bibliotekarką była Pani Teresa Pomirska. Kolejnymi pracownikami były Panie: Jadwiga Kowalczyk, Jadwiga Morawska, Urszula Durczyńska, Urszula Brzezińska i Emilia Kulasik.

Księgozbiór biblioteczny wynosi obecnie 14.964 woluminy, z tego: literatura dla dzieci i młodzieży – 4.484; literatura dla dorosłych – 6.833; literatura niebeletrystyczna – 3.647. Ponadto do dyspozycji czytelników jest 416 sztuk zbiorów audiowizualnych.

Do głównych zadań Gminnej Biblioteki Publicznej należy:

  • Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, zwłaszcza dotyczących własnego regionu oraz dokumentujących jego dorobek kulturowy, naukowy i gospodarczy.
  • Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczenia do domu oraz prowadzenie wypożyczeń między bibliotecznych.
  • Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.
  • Organizowanie imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo.
  • Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.