Przejdź do treści
 • bip

Referaty i samodzielne stanowiska pracy

Referaty i samodzielne stanowiska pracy

Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 • Milena Nowicka Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 • Wojciech Piórkowski Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 •  Stanowisko Pracy ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych
 • Anna Leśnikowska Stanowisko Pracy ds. gospodarki gruntami
 • Ewelina Tworkowska Stanowisko Pracy ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

Referat Finansów i Budżetu

 • Marzena Zając Kierownik Referatu Finansów i Budżetu
 • Martyna Bruździńska Stanowisko Pracy ds. księgowości budżetowej
 • Anna Płoska Stanowisko Pracy ds. płac i rozliczeń
 • Marlena Mostowa Stanowisko Pracy ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
 • Katarzyna Grabowska Stanowisko Pracy ds. księgowości podatkowej
 • Sylwia Ziółkowska Stanowisko Pracy ds. płac i rozliczeń jednostek oświatowych
 • Anna Bobińska Stanowisko Pracy ds. księgowości budżetowej

Samodzielne Stanowiska Pracy

 • Beata Kuklińska Stanowisko Pracy ds. oświaty, kultury i sportu
 • Anna Kawiecka Stanowisko Pracy ds. kancelarii i archiwum
 • Agnieszka Winnicka Stanowisko Pracy ds. obsługi Rady Gminy oraz OSP
 • Sylwester Gadomski Stanowisko Pracy ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i melioracyjnych, informatyk
 • Ewa Czaplicka Stanowisko Pracy ds. kadr i rozliczeń

Urząd Stanu Cywilnego

 • Katarzyna Sobol Z-ca Kierownika USC
 • Barbara Chmielak Inspektor ds. ewidencki ludności i dowodów osobistych