Przejdź do treści

Konkurs

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzynowłodze Małej

Zarządzenie

Ogłoszenie o konkursie

Klauzula informacyjna

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Ulatowie-Adamach

Zarządzenie

Ogłoszenie o konkursie

Klauzula informacyjna

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Romanach-Seborach

Zarządzenie

Ogłoszenie o konkursie

Klauzula informacyjna