Przejdź do treści
  • bip

Turystyka

Gmina Krzynowłoga Mała położona w bezpośrednim sąsiedztwie trasy Warszawa - Mazury i jest atrakcyjnym terenem turystyki weekendowej. Szczególnego charakteru gminie dodają liczne przydrożne kapliczki. Osoby odwiedzające gminę mają możliwość spędzić w sposób aktywny swój czas. W bezpośrednim sąsiedztwie gminy Krzynowłoga Mała znajdują się tereny "NATURA 2000" a także szlaki rowerowe idealne do przejażdżek rowerowych.

Na terenie gminy występuję tereny idealne do prowadzenia działalności i chakterze agroturystycznym.

Gmina Krzynowłoga Mała jest członkiem Lokalnej Organizacji Turystyczne Północnego Mazowsza.

Zgodnie ze statutem LOT PM ma zapewnić wzrost znaczenia turystyki w naszej części Województwa Mazowieckiego, poprzez tworzenie atrakcyjnych produktów turystycznych oraz promocję tych produktów, co w efekcie pozwoli stworzyć nowe miejsca pracy. Przedsięwzięcie ożywiła aktywność społeczności lokalnych oraz inicjuje silną współpracę regionalną. W ramach dalszych prac podjęto działania mające na celu zwiększenie atrakcyjności i promocję produktu turystycznego jakim jest "Trasa Turystyczna Panorama Północnego Mazowsza" a tym samym Gmina Krzynowłoga Mała.

MAPA TURYSTYCZNA