Przejdź do treści
  • bip

Samorząd


wej?cie do budynku

URZĄD GMINY W KRZYNOWŁODZE MAŁEJ

Urząd Gminy jest czynny:

od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 - 15:30

WÓJT przyjmuje interesantów:

w każdy wtorek i czwartek w godzinach 10:00 - 16:00 

 PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków

w każdą środę w godz. od 12:00 do 16:00.

Z-CA WÓJTA, SEKRETARZ, SKARBNIK

przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków

w każdy wtorek w godzinach 10:00 - 15:30

 

PUNKT KASOWY czynna jest w godzinach pracy Urzędu

z przerwą w godzinach 13:10 - 13:30


adres:

ul. Kościelna 3,
06-316 Krzynowłoga Mała
powiat przasnyski

Limes Bank Spółdzielczy

68 8913 0005 0005 1334 2000 0010

 

tel: (029) 751 27 20
tel: (029) 751 27 69
tel/fax: (029) 751 27 25

 e-mail: gmina@krzynowlogamala.pl

Gmina Krzynowłoga Mała: http://www.archiwum.krzynowlogamala.pl

BIP: http://www.bip.krzynowlogamala.pl