Przejdź do treści

Legalnie o internecie – z pożytkiem dla gminy

Gmina Krzynowłoga Mała od kilku miesięcy realizuje projekt o intrygującym tytule „Ja w internecie”. To pomysł na połączenie edukacji o tym, jak korzystać z zasobów internetowych z możliwością wyposażenia szkół w nowoczesne narzędzia informatyczne.

„Ja w internecie” to program finansowania bezpłatnych szkoleń mający na celu zwiększenie grupy świadomych i kompetentnych użytkowników internetu i e-usług publicznych. Świadomych – czyli zdolnych do korzystania z usług informacyjnych, kulturalnych, administracyjnych czy społecznych w sposób bezpieczny i legalny.

Program prowadzi Fundacja Legalna Kultura skupiająca się na edukacji obywatelskiej w zakresie praw autorskich, znaczenia etyki w korzystaniu z dóbr kultury oraz promocji legalnych źródeł kultury. Fundacja ta, mająca wsparcie m.in. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizuje cykl szkoleń dla wszystkich mieszkańców chcących korzystać z dobrodziejstw Internetu.

Aby jednak te szkolenia mogły być realizowane na wysokim poziomie, Fundacja wyposaży gminę w zestawy laptopów. Będą one wykorzystane zarówno do samych zajęć projektowych, jak i po zakończeniu programu – do prowadzenia edukacji szkolnej. Stąd po zrealizowaniu całego modułu szkoleniowego komputery zostaną przekazane na rzecz każdej szkoły w naszej gminie. W ten sposób nasze placówki wzbogacą się o komplet 6 laptopów z nowoczesnym oprogramowaniem. Łącznie gmina pozyska w ten sposób 18 komputerów przenośnych.

W tej chwili prowadzony jest nabór na zajęcia internetowe z różnych zakresów wiedzowych – zarówno jeśli chodzi o kwestie pedagogiczne, jak i np. rolnicze. Szczegóły można znaleźć u pracowników Urzędu Gminy.

Zapraszamy do korzystania z programu, który przełoży się na większą świadomość Internetu wśród lokalnej społeczności, a jednocześnie wzbogaci zasoby informatyczne naszych szkół.